Выполненные работы

Кафедранын профессордук-окутуучулук курамы факультеттеги бакалавриаттын, магистратуранын бардык багыттарында билим алган студенттерге, магистранттарга кесиптик жана математикалык-табигый илимдер циклиндеги дисциплиналарды жогорку илимий-методикалык деңгээлде окутуп, тарбиялоо менен бирге заманбап жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоого салым кошуп келишүүдө.

Кафедранын илимий-изилдөө багыттарынын тематикасында кафедранын окутуучулары студенттердин жана магистранттардын квалификациялык жана магистрдик иштерине ийгиликтүү жетекчилик жасап келишүүдө.

Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин жыйынтыктары факультеттик денгээлде уюштурулган илим жумалыгында, университеттик денгээлде уюштурулган аймактык студенттик конференцияда студенттер тарабынан баяндалат.

Ага окутуучу А.А.Акматов студенттерди математика боюнча олимпиадага даярдоо ийримин жетектеп келет, анын жетекчилигинин астында студенттер көп жылдар бою аймактык олимпиадалардан байгелүү орундарга жетишүүдө.


2011-жылдан тарта факультеттин студенттерин “Математика” профили боюнча факультеттик, аймактык олимпиадаларга ийгиликтүү даярдап келүүдө. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017-жылдары А.Акматов тарабынан даярдалган студенттер аймактык олимпиадаларда 1-чи, 2-чи, 3-чу байгелуу орундарды ээлешип, бул жылдары ОшМУ профиль “Математика” боюнча 1-чи орунга чыккан.

2019-жылдын 11-мартында кафедра тарабынан, математикалык анализ кафедрасында узак жылдар бою иштеп келген физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент, маркум Абдыкалыков Сулайман Абдыкалыкович агайдын жаркын элесине арналган, 1-математикалык олимпиада өткөрүлдү.

Олимпиада факультеттин бардык багыттарында окуп жаткан студенттеринин арасында жүргүзүлдү.

Төрайым А.К.Тойгонбаева Абдыкалыков Сулайман Абдыкалыкович агайдын эмгектери тууралуу кыскача баяндап, олимпиаданы ачып берди. А.А.Акматов олимпиаданын жобосу жана тапшырмалары менен тааныштырды. Олимпиаданын тапшырмаларында мисалдар берилип, бланка түрүндө сунушталды. Олимпиада негизинен эки багытта алып барылды: профиль жана профиль эмес. Математика профиль үчүн 5 мисал, профиль эмес үчүн 4 мисал берилип, ар бир мисалга 12,5 баллдан берилди.

Математика боюнча (профиль) олимпиадага МИТ факультетинен 13 студент, математика боюнча (профиль эмес) олимпиадага МИТ факультетинен 9 студент катышты.

Олимпиаданын жыйынтыгы боюнча (профиль эмес)

Ф.А.А.

Тайпасы

Баллы

1

Ирисмаматова Мээрим Алмазбековна

ИСТ(б)-2-18р

22,5

2

Абдижапар кызы Бактыгүл

ПМИ(б)-1-18

13

3

Осмоналиева Мээрим Таирбековна

ПМИ(б)-1-18

12

4

Хасанбай кызы Уулбүбү

ПМИ(б)-1-18

12

Олимпиаданын (профиль багыты боюнча) жыйынтыгынын предметтик комиссиясынын чечими менен төмөнкү студенттер II турга өттү деп табылды:

Ф.А.А.

Тайпасы

Баллы

1

Нурланбеков Тынчтыкбек Нурланбекович

МК(б)-1-17

48

2

Рысбекова Гүлбара Рысбековна

ПМИ(б)-1-17

45,5

3

Болотбек кызы Мираида

МК(б)-1-16

27

4

Ирисмаматова Мээрим Алмазбековна

ИСТ(б)-2-18р

33,5

2019 жылдын март айында математика предмети боюнча профиль жана профиль эмес болуп кафедранын ардактуу окутуучусу Абдыкалков Сулайман агайдын жаркын элесине арналган олимпиада болуп отту. Олимпиада алдынкы орун алган студенттер акчалай сыйлык менен сыйланышты.

МИТ факултетинен топтолгон курама команданын жардамында Тойгонбаева Айзат Куралбековна Кара-Кулжа районуна кесипке багытто иштерин алып барды.

Кафедранын окутуучусу Акматов Абдилазиз Алиевич тарабынан алынып барылган "Эйлер" олимпидалалык кружогунун студенти Гулбайра (фамилиясын тактачы) ЖОЖдор аралык олимпиададан учунчу орунду ээледи.

Мобилдуулук жана тажрыйба алмашуу максатында ОшМУда уюштурулган иш чаранын алкагында Айзат Куралбековна Европа Союзунун Испания олкосуно барып келди.

МИТ факултетинде мобилдуулук боюнча уюштурулган иш чаранын негизинде Айзат Куралбековна кошуна Озбекистан Республикасынын Андижан шаарында жайгашкан Андижан мамлекеттик университетине барып тажрыйба алмашып келди.

ОшМУ тарабынан уюштурулган "Студент жана илимий техникалык прогресс" аттуу VI илимий конференцияга математикалык анализ кафедрасынын окутуучулары Тойгонбаева Айзат, Камбарова Айсалкын жана Акматов Абдилазиздин жетекчилиги астында жалпы бир магистрант жана 8 студент катышып белгиленген темалар боюнча доклад жасашты. Ошону менен бирге алдынкы орундарды ээлешти.