Региональная олимпиада

- студенттердин республикалык, аймактык, эл аралык олимпиадаларга ж.б. илимий иш-чараларга катышуусу жана жыйынтыктары;

2019-жылдын 13-апрелинде Ош мамлекеттик юридикалык институтунда өткөрүлгөн VIII аймактык студенттик олимпиададан МИТ факультети төмөнкү байгелүү орундарды ээледи:

Ф.А.А.

Тайп асы

э элеген орду

П рограммалоо жана алгоритм тили (адистик боюнча)

Жетекчи: ф.-м.и.к., программалоо каф. доцентиАркабаев Нуркасым Кылычбекович

1.

Тажибаев Бекболот Абдыхалилович

ПОВ(б)-2-17Р

I

2.

Нурлан уулу Бактияр

ПОВ(б)-2-17Р

I

3.

Эрмекбай уулу Кадырбек

ИСТ(б)-1-16

I

Информатика (профиль)

Жетекчи: программалоо каф. окутуучусуАбдирасулов Айтибек Закирович

1.

Сатыбалдиева Гүлзина

I

2.

Абдыганы уулу Бекболот

ПИЭ(б)-1-17

I

3.

Азамат уулу Бекзат

ПИЭ(б)-1-17

I

Информатика (профиль эмес)

Жетекчи: информатика каф. окутуучусу Сманова Нургүл Токтобековна

1.

Мамасалиев Байаман Курсаналиевич

ЛБ-1-18 (медфак)

III

Математика (профиль)

Жетекчиси: Матанализ каф. улук окутуучусуАкматов Абдилазиз Алиевич

1.

Рысбекова Гүлбара

ПМИ(б)-1-17

III

2019-жылдын сентябрь-октябрь айларында Кыргыз-Россия Славян университети тарабынан уюштурулган Программалоо боюнча студенттик командалык дүйнөлүк чемпионатка (ICPC) кафедранын мүчөлөрү Н. Аркабаев жана А. Абдирасуловдордун жетектөөсүндө төмөнкү студенттер: Тажибаев Бекболот, ПОВ(б)-2-17Р, Нурлан уулу Бактияр, ПОВ(б)-2-17Р, Эрмекбай уулу Кадырбек, ИСТ(б)-1-16, (Усманов Темирбек), Абдыганы уулу Бекболот, ПИЭ(б)-1-17, Азамат уулу Бекзат, ПИЭ(б)-1-17, Бахрамов Абдулазиз, (Абдурайимов Нурсейид) катышышып, чемпионаттын I квалификациялык таймашынан өтүшүп, II туруна жолдомо алышкан. Бирок, бул турунда университет тарабынан каржылоонун камсыз болбогонуна байланыштуу студенттер II турга катыша албай калышты.