Факультетская олимпиада

2019-жылдын 15-мартында МИТ факультетинде студенттердин арасында факультеттик олимпиада өткөрүлдү. Олимпиадага “Математика”(профиль) - 23, “Математика”(профиль эмес) - 13, Информатика”(профиль) - 15, “Информатика”(профиль эмес) – 20, “Программалоо жана алгоритм тили” – 12 студент, жалпы 83 студент олимпиадага катышышты. Колледж боюнча дагы математика жана информатика предметтери боюнча өзүнчө олимпиада уюш-п 31 студ. катышышты. Аймактык олимпиадага төмөнкү студенттер сунушталды.

Студенттин Ф.А.А.

адистик

Курс ,

тайпа

Жетекчиси, телефону

эскер-түү

1. Математика (профиль)

1.

Нурланбеков Тынчтыкбек Нурланбекович

МИТ, математика

2 курс,

Мк(б)-1-17

Акматов

Абдилазиз

Алиевич

0773 66 42 01

I

2.

Рысбекова Гүлбара Рысбековна

МИТ, ПИЭ

2 курс, ПМИ(б)-1-17

II

3.

Болотбек кызы Мираида

МИТ, математика

3 курс,

Мк(б)-1-16

III

4.

Ирисмаматова Мээрим Алмазбековна

МИТ, ИСТ

1 курс, ИСТ(б)-2-18Р

резерв

2. Математика (профиль эмес)

1.

Орипова Севара Дилшодбековна

Медфак, педиатрия

1 курс,

П-5-Б

Абдрасулова

Салтанат

Жамшитовна

0555 42 24 66

I

2.

Калдарбек уулу Нуркаалы

ФТФ, электроснаб-жение

1 курс,

ЭС-1-18

II

3.

Орозматова Бермет Рысбековна

БиМ, бизнес и информатика

1 курс,

БИ-1-18

III

4.

Талантбек уулу Кыдырбек

ФТФ, электро-жение

3 курс,

ЭС(б)-1-16

резерв

3. Информатика (профиль)

1.

Эрмекбай уулу Кадырбек

МИТ, ИСТ

3 курс,

ИСТ(б)-1-16

Абдирасулов

Айтибек

Закирович

0778 73 00 89

I

2.

Абдыганы уулу Бекболот

МИТ, ПИЭ

2 курс,

ПИЭ(б)-1-17

II

3.

Азамат уулу Бекзат

МИТ, ПИЭ

2 курс,

ПИЭ(б)-1-17

III

4. Информатика (профиль эмес)

1.

Жаныбеков Арзибек Жаныбекович

БиМ, менеджмент

1-курс,

БИ(б)-1-18

Сманова

Нургүл

Токтобековна

0773 07 42 70

I

2.

Бурханова Гүлзада Абидиновна

Педфак, психология

1 курс,

П(б)-1-18

II

3.

Мамасалиев Баяман Курсаналиевич

Медфак, дарылоо иши

1 курс,

ЛБ-1-18

III

4.

Рахимов Исломбек Адылович

БиМ, экономика

2 курс,

ЭФ(б)-2-17

резерв

5. Программалоо жана алгоритм тили

1.

Тажибаев Бекболот Абдыхалилович

МИТ, ПОВТАС

2 курс,

ПОВ(б)-2-17Р

Аркабаев

Нуркасым Кылычбекович

0772 42 43 24

I

2.

Нурлан уулу

Бактияр

МИТ, ПОВТАС

2 курс,

ПОВ(б)-2-17Р

II

3.

Абдураимов Нурсаид Абдукабулович

МИТ, ПОВТАС

3 курс,

ПОВ(б)-1-16Р

III