Ардак громаталар

Аркабаев Нуркасым Кылычбекович
Тажикбаева Сонайым

Абдугулова Гулжан Садырбековна

Абдирайимова Назигай