Студенттердин мобилдүүгү
студенты ПОСТАС


студенты ИСТ


Окуу жайларга кат жөнөтүү Окуу жайлардан чакыруу кат Үч тараптуу келишим Студенттер тарабынан толтурулуучу Анкета

МИТФ Программалоо кафедрасы (академиялык мобилдүүлүк)

 

Ош мамлекеттик университетинин МИТ факультети академиялык мобилдүүлүк боюнча тыгыз иш алып барышууда. Студенттер Казакстанга барып окуп келүүлөрү үчүн төмөнкү шарттарды аткаруу зарыл: 1) Окуу жайларга  кат жөнөтүү . 2) Окуу жайлардан чакыруу кат . 3) Үч тараптуу келишим []. 4) Студенттер тарабынан толтурулган анкета .


Ош мамлекеттик университети менен Казакстандын Алматы шаарындагы Жаңы экономика университетинин (ЖЭУ) ортосундагы академиялык мобилдүүлүк боюнча келишиминин негизинде 2015-2016-окуу жылында ИВТ багытынын ПОВТАС профили боюнча 2-курста эң жакшы бааларга окуп жатышкан студенттер: Мирзакамалова Мадина №731/4 буйруктун негизинде (бюджеттик негизде окуйт) жана Шегай Диана 46/4-и буйруктун негизинде (контракттык негизде окуйт) 6 айга (01.09.2015-01.02.2016) Алматы шаарына барып окуп келүүгө макулдук алышып, билим алып келишкен.

2015-2016-окуу жылынын жазгы семестринде МИТ факультетинин ИСТ(бакалавр) багыты боюнча окуган ИСТ(б)-2-14Р группасынын студенттери  Турдуматова Жибек жана Элеман кызы Анара       №62/4 буйругун негизинде жогоруда аталган унуверситетке барып окуп келишти.   

Академиялык мобилдүүлүк келишими боюнча ОшМУда окуган студенттер контракттык акыны ОшМУга төлөйт, ал эми ЖЭУда акысыз окуп келе алат.

2016-2017-окуу жылынын 16-январынан 27-майга чейин ОшМУнун № 154/4 буйругунун негизинде ИСТ(бакалавр) багыты боюнча ИСТ(б)-1-16 группасынын студенттери Тиллаев Бектурсун,   ИСТ(б)-3-16Р группасынын студенттери Аскарбеков Бекмырза , Камалов Тилек , ИСТ(б)-1-14 группасынын студенттери Ульмасова Нурзаада, Убайдулла уулу Улугбек Казакстан Республикасынын Алматы шаарындагы Нархоз Университетине барып билим алып келишти.

2017-2018-окуу жылынын (01.09.201-01.02.2018)  күзгү семестринде Казакстандын Нархоз университетине ОшМУнун №1358/4 буйругунун негизинде МИТ факультетинин ИСТ(бакалавр) багыты боюнча ИСТ(б)-1-14 группасынан Караева Кенжегүл, Исраилова Рахат, Абдумалик кызы Альбина жана  Турсунбаева Назгул, ИСТ(б)-2-14Р группасынан  Эламан кызы Анара, Абдиманапова Айзирек барып татыктуу билим алышып, өздөрүнүн ОшМУдан алган билим сапаттарын, Нархоз университетинде көрсөтүшүп, ийгиликтерди жаратып келишти


2017-2018-окуу жылынын 12-октябрдан 26-январга чейин ОшМУнун №1149/4 буйругу менен ОшМУ жана Туркиянын Сулейман Демирел университетинин ортосундагы  академиялык мобилдүүлүк боюнча түзүлгөн келишимдин  негизинде МИТ факультетинин ИСТ(бакалавр) багыты боюнча ИСТ(б)-1-15 группасынын студенти Кожобекова Мээримгүл жана ИСТ(б)-2-16 группасынын студенти Орозмамат уулу Калысбек Сулейман Демирел университетинде ОшМУдан алган билимдерин ийгиликтүү көрсөтүшүп, маданий иш-чараларга активдүү катышышып айына 200$ стипендиа алып окуп келишти. .