2018-2019-окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүнүн тизмеси
2018-2019-окуу жылында артыкчылык менен бүткөн бүтүрүүчүлөр