2019-2020-окуу жылы үчүн
ОшМУнун Карьера борборунун 2019-2020-окуу жылы үчүн иш-планы


ОшМУнун Карьера борборунун 2019-2020-окуу жылы үчүн

иш-планы

I. Уюштуруу иштери

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

2019-2020-окуу жылы үчүн иш-планды талкылоо жана бекитүү

Сентябрь, 2019

2

ОшМУнун 2019-2024-жылдар аралыгында өнүгүү концепциясына ылайык ОшМУнун дүйнөлүк университеттердин ТОП-700 катарына теңелүүсүнө иш аракеттерди уюштуруу

Жыл бою

ОшМУнун ректораты, Карьера борбору жана факультеттин жооптуулары

3

ОшМУнун мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн базасын толуктоону уюштуруу

Жыл бою

4

Эл аралык уюмдар (интракт, giz жана БУУ ж.б.) менен биргеликте ОшМУнун бүтүрүүчүлөрү үчүн «Бош орундар жарманкесин» уюштуруу жана өткөрүү(проектер менен иштөө)

Иш планга ылайык

Карьера борбору жана

факультеттердин

5

Структуралардын бүтүрүүчүлөр боюнча жооптуу кызматкерлери менен атайын күн тартиби боюнча чогулуштарды өткөрүү

Ай сайын

Жооптуулары

6

Бүтүрүүчүлөрдүн (2019) жумушка жайгашуусу боюнча маалымат топтоо, анализдөө, отчет берүү

Сентябрь, 2019

Октябрь, 2019

II. Студенттер менен иштөө

1

ОшМУнун студенттери жана бүтүрүүчүлөрү үчүн

«Жумушту туура издөө»

«Резюмени туура жазуу»

«Карьералык өсүү»

«Ийгиликтин сырлары»

ж.б. ушул сыяктуу тренингтерди өтүү

Жыл бою

график боюнча

Карьера борбору жана

2

Эл аралык уюмдар менен биргеликте студенттер үчүн семинарларды, тегерек столдорду, мастер-класстарды, жолугушууларды уюштуруу жана өткөрүү

Жыл бою

факультеттердин

жооптуулары

3

Мекеме ишканалар менен сүйлөшүү жүргүзүп, бүтүрүүчү студенттерибизди стажировкадан өткөрүп иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү

Жыл бою

III. Бүтүрүүчүлөр менен иштөө

1

Дүйнө жүзүндө жүргөн ОшМУнун бүтүрүүчүлөрү менен байланышты күчөтүү

Жыл бою

ОшМУнун ТОП-700гө кирүүсүнө карата студенттерди сурамжылоонун мазмунун иштеп чыгуу жана аларды тартуу (ссылкаларды жөнөтүү ж.б)

Жыл бою

2

Бүтүрүүчүлөр үчүн сайтты регулярдуу жаңылоо

Жыл бою

Карьера борбору

3

Бүтүрүүчүлөр ассоциациясы үчүн структуралардын жооптуулары менен өндүрүштүк кеңешмелерди өткөрүү

Ай сайын

жана

факультеттердин

жооптуулары

4

Бүтүрүүчүлөр менен жолугушууларды уюштуруу жана бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын базасын кеңейтүү

Жыл бою

5

ОшМУнун бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүү, жумушка жайгашкандыгы жөнүндө маалымат топтоо жана сайтка жайгаштыруу

Ай сайын

6

Педагогикалык адистиктердин (бюджет) бүтүрүүчүлөрүнүн ишке жайгашуусун көзөмөлдөө жана ББИМге отчет берүү

Октябрь, 2019

7

Ар кандай коомдук, эл аралык уюмдар менен (БУУнун Адам укуктары боюнча Жогорку коммиссариатынын башкармалыгы) биргеликте бүтүрүүчүлөрдү муниципалдык мекеме-иш каналарга стажировкага жөнөтүү жана алар менен тыгыз иштөө

График боюнча

8

Анкетирлөөнүн, мониторингдин жыйынтыктары боюнча аналитикалык отчет даярдоо

9

Бүтүрүүчүлөр, жумуш берүүчүлөр үчүн анкеталарды кайрадан иштеп чыгуу, Анкетирлөө жүргүзүү. Анкетирлөөнүн жыйынтыктарын анализдөө жана отчет берүү

Май, 2020

Карьера Борбору

10

Педагогика жана медицина адистиктеринин бүтүрүүчүлөрүн жумушка бөлүштүрүү:

1. Бюджеттик негиздеги бүтүрүүчүлөр

2. Келишимдик негиздеги бүтүрүүчүлөр

Апрель, 2020

IV. Жумуш берүүчүлөр менен иштөө

1

Вакансиялар боюнча маалыматтарды издөө, табуу жана студенттерге жеткирүү, ОшМУнун сайтына маалымат илүү, социалдык тармактар жана Нур гезити аркылуу жарыялоо

2

Потенциялдуу иш берүүчүлөр (Мамлекеттик структуралар, бизнес компаниялар, эл аралык уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар ж.б) менен ийкемдүү келишимдерди түзүү иштерин жүргүзүү

Жыл бою

Карьера борбору

3

Потенциалдуу иш берүүчүлөрдүн маалымат базасын түзүү жана үзгүлтүксүз толуктоо

4

Окуу программаларын практикалык түзүүчүлөрүн күчөтүү максатында иш берүүчүлөр менен факультеттердин администрацияларынын өз ара байланышын түзүүгө көмөктөшүү

V. Карьера күнүнө карата иш чаралар

1

Карьера күнүн жана бош орундар (вакансия) жарманкесин өткөрүү

Март, 2020

Карьера

борбору жана

2

Ишкана, мекемелердин жетекчилери менен жолугуушууларды өткөрүү

Жыл бою

факультеттердин жооптуулары

3

Иш-чаралардын өтүлүүсү боюнча бүтүрүүчүлөргө жана студенттерге ОшМУнун сайты жана социалдык тармактар боюнча маалымат жеткирүү

VI. Программаларды көз карандысыз аккредитацияга даярдоо иштери

1

Акредитациядан өтүүнүн графигине ылайык бардык деңгээлдеги билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитацияга даярдоо, өздүк баалоону өткөрүү, өздүк баалоонун отчетторун экспертизациялоо

График боюнча

Карьера Борбору

2

Бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, жана кызыктар тарап менен жолугушууларды уюштуруу

Жыл бою

3

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүү жана алар менен тыгыз байланышта болуу