ОшМУнун Уставы, стратегиялык планы
ОшМУнун Уставы 
      Ош МУну 2013-2018-жылдары СТРАТЕГИЯЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ ПРОГРАММАСЫ: ИННОВАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИЯ ЖАНА ИНТЕГРАЦИЯ
ОшМУнун билим берүүнү интернационалдаштыруу жана академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүү боюнча 2022-жылга чейинки стратегиясы