Новости Архив

Исторический факультет

      Тарых факультети ордендүү Ош мамлекеттик университетинин курамындагы бай тарыхка ээ факультеттерден. Ал университет менен жашташ. 1939-жылы Ош шаарында Мугалимдер институту ачылганда, анын курамында тарых адистиги да түзүлгөн. Бул аралыкта тарых факультети өлкөбүздүн билим берүү жана илим тармактары үчүн миңдеген жогорку билимдүү тарыхчы мугалимдерди, илимпоздорду даярдап чыгарды. Азыркы күндө тарых факультети тарыхый билим берүү ишмердиги менен кенен масштабдагы илимий изилдөө иштерин айкалыштырып, өнүгүп жаткан заманбап факультет. Учурда тарых факультети жогорку квалификациялуу тарыхчы адистерин даярдоочу окуу-усулдук жана илимий-педагогикалык борбор болуп саналат.
      3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарында, кылымдарды карыткан Ак-Буура дарыясынын жээгинде, ыйык Сулайман тоонун таманында жайгашкан ордендүү Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетинде окуп, тарыхый билим алып, өлкөбүздүн, коомубуздун гүлдөп өнүгүүсүнө олуттуу жана жигердүү салым кошууну кааласаңыз, анда, Ош мамлекеттик университетинин тарых факультетине кош келиңиздер!
      Терең урматоо менен, тарых факультетинин деканы, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Смадияров Сыдык Акунович.

Маалыматтык китепче