2018-2019-окуу жылы үчүн

ОшМУнун Карьера борборунун 2018-2019-окуу жылы үчүн түзүлгөн

иш-планы

I. Уюштуруу иштери

Иш чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

2018-2019-окуу жылы үчүн иш-планды талкылоо жана бекитүү

Сентябрь, 2018

2

ОшМУнун мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн базасын толуктоону уюштуруу

Жыл бою

3

Эл аралык уюмдар (интракт, giz ж.б.) менен биргеликте ОшМУнун бүтүрүүчүлөрү үчүн «Бош орундар жарманкесин» уюштуруу жана өткөрүү

Карьера борбору жана

факультеттердин

4

Структуралардын бүтүрүүчүлөр боюнча жооптуу кызматкерлери менен атайын күн тартиби боюнча чогулуштарды өткөрүү

Ай сайын

Жооптуулары

5

Бүтүрүүчүлөрдүн (2017) жумушка жайгашуусу боюнча маалымат топтоо, анализдөө, отчет берүү

Сентябрь, 2018

Октябрь, 2018

II. Студенттер менен ишт өө

1

ОшМУнун студенттери жана бүтүрүүчүлөрү үчүн

«Резюмени туура жазуу»

«Карьералык өсүү»

«Ийгиликтин сырлары»

ж.б. ушул сыяктуу тренингтерди өтүү

Жыл бою

Карьера борбору жана

2

Эл аралык уюмдар менен биргеликте студенттер үчүн семинарларды, тегерек столдорду, мастер-класстарды, жолугушууларды уюштуруу жана өткөрүү

Жыл бою

факультеттердин

жооптуулары

III. Бүтүрүүчүлөр менен иштөө

1

Бүтүрүүчүлөр үчүн сайтты регулярдуу жаңылоо

Жыл бою

Карьера борбору

2

Бүтүрүүчүлөр ассоцияциясы үчүн структуралардын жооптуулары менен өндүрүштүк кеңешмелерди өткөрүү

Ай сайын

Жана

факультеттердин

жооптуулары

3

ОшМУнун бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүү жана жумушка жайгашкандыгы жөнүндө маалымат топтоо жана сайтка жайгаштыруу

Ай сайын

4

Педагогикалык адистиктердин (бюджет) бүтүрүүчүлөрүнүн ишке жайгашуусун көзөмөлдөө жана ББМне отчет берүү

Октябрь, 2018

5

Ар кандай коомдук, эл аралык уюмдар менен (БУУнун Адам укуктары боюнча Жогорку коммиссариатынын башкармалыгы) биргеликте бүтүрүүчүлөрдү муниципалдык мекеме иш каналарга стажировкага жөнөтүү жана алар менен тыгыз иштөө

График боюнча

6

Анкетирлөөнүн, мониторингдин жыйынтыктары боюнча аналитикалык отчет даярдоо

7

Бүтүрүүчүлөр, жумуш берүүчүлөр үчүн анкеталарды кайрадан иштеп чыгуу, Анкетирлөө жүргүзүү. Анкетирлөөнүн жыйынтыктарын анализдөө жана отчет берүү

Май, 2019

Карьера Борбору

8

Педагогика жана медицина адистиктеринин бүтүрүүчүлөрүн жумушка бөлүштүрүү:

1. Бюджеттик негиздеги бүтүрүүчүлөр

2. Келишимдик негиздеги бүтүрүүчүлөр

Апрель, 2019

IV. Жумуш бер үүчүлөр менен иштөө

1

Вакансиялар боюнча маалыматтарды издөө, табуу жана студенттерге жеткирүү, ОшМУнун сайтына маалымат илүү, социалдык тармактар жана Нур гезити аркылуу жарыялоо

2

Потенциялдуу иш берүүчүлөр (Мамлекеттик структуралар, бизнес компаниялар, эл аралык уюмдар, мамлекеттик эмес уюмдар ж.б) менен ийкемдүү келишимдерди түзүү иштерин жүргүзүү

Жыл бою

Карьера борбору

3

Потенциалдуу иш берүүчүлөрдүн маалымат базасын түзүү жана үзгүлтүксүз толуктоо

4

Окуу программаларын практикалык түзүүчүлөрүн күчөтүү максатында иш берүүчүлөр менен факультеттердин администрацияларынын өз ара байланышын түзүүгө көмөктөшүү

V. Карьера к үнүнө карата иш чаралар

1

Карьера күнүн жанабош орундар (вакансия) жарманкесин өткөрүү

Март, 2019

Карьера

борбору жана

2

Ишкана, мекемелердин жетекчилери менен жолугуушууларды өткөрүү

Жыл бою

факультеттердин жооптуулары

3

Иш-чаралардын өтүлүүсү боюнча бүтүрүүчүлөргө жана студенттерге ОшМУнун сайты жана социалдык тармактар боюнча маалымат жеткирүү

VI. Программаларды к өз карандысыз аккредитацияга даярдоо иштери

1

Акредитациядан өтүүнүн графигине ылайык бардык деңгээлдеги билим берүү программаларын көз карандысыз аккредитацияга даярдоо, өздүк баалоону өткөрүү, өздүк баалоонун отчетторун экспертизациялоо

График боюнча

Карьера Борбору

2

Бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, жана кызыктар тарап менен жолугушууларды уюштуруу

Жыл бою

3

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүү жана алар менен тыгыз байланышта болуу

ОшМУнун карьера борборунун башчысы Маткалыков А.