2017-2018-окуу жылы үчүн

ОшМУнун Карьера борборунун 2017-2018-окуу жылы үчүн

ИШ ПЛАНЫ

Иш чаралар

Аткаруу м өө н ө т ү

Жооптуулар

1

Уюштуруу иштери:

· 2017-2018- окуу жылы үчүн иш пландар, талкулоо жана бекитүү.

  • Ош МУнун мыкты бүтүрүүчүлөрүнүн базасын толуктоону уюштуруу.
  • “Сыймыктуу бүтүрүүчү” аттуу китепти басмага дардоо.

· ИНТРАК эл аралык уюму менен биргеликте Ош МУнун бүтүрүүчүлөрү үчүн “Бош орундар жарманкесин” уюштуруу жана өткөрүү.

· Структуралардын бүтүрүүчүлөр боюнча жооптуу кызматкерлери менен атайын күн тартиби боюнча чогулуштар өткөрүү

Сентябрь

Карьера борбору жана факультеттердин жооптуулары

Жыл бою

Октябрь

Ай сайын

2

Студенттер менен иштөө:

· Ош МУнун студенттери жана бүтүрүүчүлөр үчүн “ Резюмени туура жазуу”, “Карьералык өсүү”, “Ийгиликтин сырлары” аттуу тренинг өтүү.

· Эл аралык уюмдар менен биргеликте студенттер үчүн семинарларды, тегерек столдорду, мастер-класстарды, жолугушууларды уюштуруу жана өткөрүү.

Октябрь

Карьера борбору жана факультеттердин жооптуулары

Ноябрь

3

Бүтүрүүчүлөр менен иштөө:

· Ош МУнун бүтүрүүчүлөрүнүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүү жана жумушка жайгашкандыгы жөнүндө маалымат топтоо жана сайтка жайгаштыруу.

· Педагогикалык адистиктердин (бюджет) бүтүрүүчүлөрүнүн ишке жайгашуусун көзөмөлдөө жана ББМне отчет берүү.

· БУУнун Адам укуктары боюнча Жогорку коммиссариатынын башкармалыгы менен биргеликте бүтүрүүчүлөрдү муниципиалдык мекеме иш каналарга стажировкага жөнөтүү жана алар менен тыгыз иштөө

Сентябрь

Карьера борбору

· Анкетирлөөнүн, мониторингдин жыйынтыктары боюнча аналитикалык отчет даярдоо

  • Бүтүрүүчүлөр, жумуш берүүчүлөр үчүн анкеталарды иштеп чыгуу. Анкетирлөө жүргүзүү. Анкетирлөөнүн жыйынтыктарын анализдөө жана отчет берүү

· Педагогика жана медицина адистиктеринин бүтүрүүчүлөрүн жумушка бөлүштүрүү:

1) Бюджеттик негиздеги бүтүрүүчүлөр

2) келишимдик негиздеги бүтүрүүчүлөр

Май

Апрель

4

Жумуш берүүчүлөр менен иштөө:

· Вакансиялар боюнча маалыматтарды издөө, табуу жана студенттерге жана жеткирүү.

· Потенциялдуу иш берүүчүлөр (Мамлекеттик структуралар,биснес компаниялар,эл аралык уюмдар,мамлекеттик эмес уюмдар ж.б) менен ийкемдүү келишимдерди түзүү иштерин жүргүзүү.

Потенциялдуу иш берүүчүлөрдүн маалымат базасын түзүү жана үзгүлтүксүз толуктоо.

Окуу программаларын практикалык түзүүчүлөрүн күчөтүү максатында иш берүүчүлөр менен факультеттердин администрацияларынын өз ара байланышын түзүүгө көмөктөшүү.

Жыл бою

Карьера борбору

5

Карьера күнүнө карата иш чаралар:

  • Карьера күнүн жана вакансиялардын ярмаркасын өткөрүү.

· Ишкана,мекемелердин жетекчилери менен жолугушууларды өткөрүү.

· Бүтүрүүчүлөргө жана студенттерге ОшМУнун сайты ж.б жолдор менен жеткирүү.

Кызыктар тарапка информациялык

колдоо көрсөтүү

Февраль

Карьера борбору жана факультеттердин жооптуулары.

Май

6

Программаларды көз карандысыз аккредитацияга даярдоо иштери:

· Бүтүрүүчүлөр, иш берүүчүлөр, жана кызыктар тараптар менен жолугушууларды уюштуруу.

· Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусуна көмөк көрсөтүү жана алар менен тыгыз байланышта болуу.

Жыл бою

Карьера борбору

Карьера борборунун жетекчиси: Г. Жакыпова