АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
2017-2018-ОКУУ ЖЫЛЫНДАГЫ КОЛЛЕДЖДИН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨР АССОЦИАЦИЯСЫ БОЮНЧА ИШ ПЛАНЫ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ Шилтеме