УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Педагогикалык кеңешинин 2019-2020-окуу жылына карата иш планы Шилтеме
Педагогикалык кеңешинин мүчөлөрү. Шилтеме
Окуу - усулдук кеңешинин 2019-2020 окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы Шилтеме
Колледждин окуу - усулдук кеңешинин мүчөлөрү. Шилтеме