Курамы

ОшМУнун Аялдар кеңешинин төрайымы: CEЙИТКАЗЫЕВА ГУЛЬНАРА ИМАМАЛИЕВНА

Надпись

1980 - жылы 21 - февралда Баткен областынын Баткен районунун Самаркандек айылында төрөлгөн. Улуту – кыргыз.

1997 - жылы Баткен районундагы Самаркандек гимназия мектебин бүтүргөн.

1997 – 2002 - жылдары Ош мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинин «Математика» адистигин аяктаган.

2002 - жылы Ош мамлекеттик университетинин физика-математика факультетинин «Алгебра жана геометрия» кафедрасында ага лаборант кызматына алынган.

2014-2016-жылдары ОшМУнун магистратура бөлүмүнүн ИСТЭ адистигин “Артыкчылык диплому” менен аяктаган.

2002-2017- жылга чейин алган сертификаттары:

1) ЗКМЧП программасы боюнча тренинг-128 саат (2012-жыл)

2)“ Окутуунун дисттанттык технологиялары” (2013-май);

3) TEMPUS HEICA (Higher Education Initiative for Informatics in Central Asia) проектисинин квалификацияны жогорулатуу курсу (2013-июнь);

4) “Педагогдун профессионалдык компетенттүүлүгү” ОшМУ;

5) “ЖОЖдо өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана өзүн-өзү баалоонун негизинде отчёт даярдоо ;

6) Кытайда Синьцзянь педагогикалык университетинде “Кытай тилин жана маданиятын үйрөнүү” курсун окуп сертификатка ээ (2016-июль)

7) Англис тили курсу –(2014-жыл)

2005 - жылы «Информациялык технологиялар жана автоматташтырылган системалар» кафедрасына окутуучулук кызматка которулган. Азыркы учурда аталган кафедрада улук окутуучулук кызматында иштеп келет.

Эмгектеги алган сыйлыктары: - Ош шаардык мэриясынын Ардак грамотасы. (2014)

Ош шаардык кеңешинин Ардак грамотасы (2016)

А). Негизги илимий эмгектери: -

1)Физикалык маселелерди компьютердик технологиялар аркылуу чыгарууда студенттердин таанып билүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүү тажрыйбасынан (2013-Бишкек);

2)Физикалык тажрыйбаларды компьютердик программалар аркылуу өнүктүрүү(2012-Бишкек)

3)Актуальность применение компьютерные модели на уроках физики (2016-Бишкек)

Дареги: 714018 Ош шаары, Южный кичи району, Автозаводская көчөсү №17 - үй, 17-кв.

Уюлдук тел. (0773)714076

Электрондук дареги: gulnaraseiitkazyeva@mail.ruФинансы юридикалык колледждин Аялдар кеңешинин төрайымы: ШАРИП КЫЗЫ АКИЙБАТКАН

Надпись
Туулган күнү, жылы жана жери: 1976-жыл 30-ноябрь, Ош обл. Ноокат району, Кеңеш айылы
Улуту: кыргыз
Жарандыгы: Кыргыз Республикасы
Үй дареги: Ош шаары, Актилек кичи району, 12-көчө, 6-үй
Байланыш телефондору: 0771 53 78 95
Билими: Жогорку. Математика жана информатика
Илимий даражасы жана наамы: Кошумча билими: “Сынчыл ойлом” окуу метотикалык семинары. Сертификаты бар (2008).
Жалпы эмгек стажы: 15 жыл
Ош МУ дагы эмгек стажы: 11 жыл
Иш тажрыйбасы: 1999-2003-жж. Кызыл Кыйа шаарындагы “Тоо кен” инистутундагы окутуучу;
2014-жылдан тартып Финансы- юридикалык колледжинде окутуучу
Сыйлыктары: “Ардак грамота” (Колледждин)
Компьютердик билими: MS Office, Internet.
Тил билүү деңгээли: кыргыз тили, орус тили, англис тили (сөздүк менен)
Үй бүлөлүк абалы: Үй бүлөлүү. Эки кыз эки уулдун энеси


Медициналык колледждин Аялдар кеңешинин төрайымы:ТОЙЧУЕВА АСЕЛ УЕЗБЕКОВНА

Надпись

Туулган жылы: 1974-жыл 26-февраль, ,Жалал-Абад облусу, Ноокен району.

Билими: Жогорку, ОшМУ,Табият Таануу жана География факультети (2001)

Эмгек ишмердуулугу: 1995-жылы Сентябрь Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Медициналык проблемалар институтунун « Микробиология жана иммунология» лабораториясынын лаборанты.

1996-жылы Июнь: Ушул эле ишканада улук лаборант жана илимий кызматкери.

2012-жылы Сентябрь: Ош МУнун медициналык колледжинде окутуучу, магистр биргелешкен штат.

Эмгек стажы: 23 жыл

Коомдук иштери: ОшМУнун медициналык колледжинин «Жалпы медициналык дисциплиналар»кафедрасында магистр, окутуучу. Ош МУда группаларга куратор. Колледждеги аялдар кенешинин торайымы.

Семинарларга катышуу: Бир нече эл аралык уюмдар тарабынан уюштурулган семинарлар, конференциясында катышкан;

«клиническая лабораторная диагностика» (г.Ош,2012) ОшМУнун «Педагогдук билимин

оркундотуу» курсуна (2013ж.), «Интерактивные метод обучения», «Сынчыл ойломдуу

остуруу»(2013ж), Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан уюштурулган. «Обучения

эффективному использованию Боксов Биологической Беопасности»(2013ж,март);

«Лабораториялык изилдоо»(2013г).

Сыйлыктары:

Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Ардак грамотасы (2007-ж).

Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Ардак грамотасы (2010-ж).

Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Ардак грамотасы (2012-ж).

Профсоюз комитетинин Ардак грамотасы Ош МУ 2013 ж.

Профсоюз комитетинин Ардак грамотасы Медициналык колледж 2015 ж.

Мэриянын Ардак грамотасы Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясы 16.11.2016ж.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Ыраазычылык каты 2017 ж

Сертификаттар:

1.“Педагогдук билимин өркүндөтүү” ОшГУ 2013

2.«Интерактивные методы обучения» ОО «Багыт Kg» 2013

3.Обучение эффектифному использонию Боксов Биологической Безопасности” РЦКиООИ 2015.

4.“Микробиологиянын усулдук окутуусунун орчундуу маселелери” Свидетельство №77 ОшГУ 2015 5.Эл аралык семинар семинар: “Regional ISTC/BACAC Душанбе, Таджикстан 2016

Тил билуусу: Кыргыз(родной), озбек,орус,англис тилдери.

Уй булолук абалы : Үй бүлөлүү, 3 баланын апасы


Женский совет юридического факультета: ТОКТОРБЕКОВА НУРЗЫЙНАТ АСАНАЛЫЕВНА

Надпись

Год и место рождение:

05.04.1982, Жалал-Абадская область, Аксыйский район, село Кызыл-Жар

Название дисциплин(ы):

История и теория социальной работы, Имиджелогия, Социальная геронтология

Должность и звания:

Старший преподаватель кафедры «Социальная работа»

Защита кандидатской диссертации по историографии в г. Бишкек:

14 октября 2017 года (утверждена 29.03.2018 года)

Базовое образование:

1. 1999-2004 Ошский государственный университет, факультет философии и управленческих технологий, специальность «Социальный работник»

2. 2009-2012 Ошский государственный юридический институт, специальность «юриспруденция»

3. 2014-2016 Ошский государственный университет, юридический факультет, магистр «Социальной работы»

Награды и премии:

-2008 г. Благодарственное письмо администрации “Боорукердик” г. Ош

-2006 г. Почетная грамота за активное участие в общественных мероприятиях ОшГУ

- 2012 г. Почетная грамота ОшГУ за многолетний труд в сфере образования, воспитания и общественных мероприятиях

-2012 г. Диплом “Стильный преподаватель ”, выданный по итогам анкетирования среди студентов специальности”Социальная работа”

-2013 г. Почетная грамота ИЮФ ОшГУ за многолетний труд в сфере образования, воспитания и общественных мероприятиях

Знание языков:

Кыргызский (родной), Русский (свободно), Английский язык (на бытовом уровне)


Педагогика жана дене тарбия факультетинин Аялдар кеңешинин төрайымы: ЖУМАЛИЕВА БЕГИМАЙ КАНЫБЕКОВНА

Надпись

Туулган жылы: 18.10.1985-ж.

Атуулдугу: Кыргыз

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү

Билими: Жогорку, 2002-2007-жж. ОшМУнун чет тилдер факультетин бүтүргөн.

2014-2016-жж. ОшМУнун чет тилдер факультетинин филология багытында магистр даражасына ээ болгон.

Жалпы стажы: 13 жыл.

2005-2006-жж. мугалим (Ош шаарындагы №18- Навои атындагы о.м).

2005-2006-жылдан баштап башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы кафедрасынын окутуучусу.

Ээлеген кызматы: англис тили мугалими

Квалификацияны жогорлатуу:

1. «Педагогдук билимин өркүндөтүү » (2014-ж.)

2. “Педагогдун кесиптик компетенттүүлүгү” (2016-ж.)

3. “Жогорку мектепте мамлекеттик билим берүү стандартын колдонуу. Негизги билим берүү программасына өздүк баа берүүнү өткөрүү методикасы” (2017-ж.)

4. Professional language teachers training (2017-ж.)

5. Professional language teachers training (2018-ж.)

Алган сыйлыктары:

1. ОшМУнун акчалай сыйлыгы (2016-ж.)

2. “Наристенин жаш курагын туюндурган этномаданий түшүнүктөр” аттуу илимий доклады үчүн факультеттин “Ардак грамотасы” (2016-ж.)

3. “Кызга байланыштуу каада-салт лексикасынын сценарий жана фрейм алкактары” аттуу илимий доклады үчүн факультеттин “Ардак грамотасы” (2017-ж.)

4. ОшМУнун “Мыкты аялдар кеёеши” номинациясынын жеёүүчүсү, I даражадагы диплом (2017-ж.)

5. ОшМУнун “Ардак грамотасы” (2017-ж.)

Дареги: Кара-Суу району, Төлөйкөн айылы, Коргон уч., Ак-тилек к/р

76-үй.


Эл аралык мамилелер факультетинин Аялдар кеңешинин төрайымы: АКМАТОВА ЖАМИЛЯ ШАДИБЕКОВНА

Надпись

окутуучу,саясат таануу багыты боюнча магистр

Туулган жылы, күнү,1964, 13- ноябрь

Билими: жогорку

Качан, кайсы ЖОЖ ду бүткон: 1987-ж., ОГПИ, инфак

2016-ж., ОшГУ,магистратура,”саясат таануу” багыты

Кошумча билими: (билимин жогорулаткандыгы 2009- усулдук семинарлар жөнүндө маалымат) жетекчи-Бенжамин Пелегром

2012-фев.-март -усулдук сем.(Webinar Course- 5)

2012-май-июнь - усулдук сем.(Webinar Course-6)( Америка Борбору)

2012-Ош МУнун алдындагы” сынчыл ойлоо “семинарлары

2014- апрель-усулдук сем. (силлабус түзүү)(Америка Борбору)

2014-январь-Педагогика билимин өркүндөтүү курсу- ОшМУ,үзгүлтүксүз билим берүү институту

2016-июль-август -КНР,Синьцзянь Педагогикалык Университети - стажировка

2018-январь-“ Агартуу академиясы” коомдук фонду-тренинг-семинар

Жалпы эмгек стажы: 35 жыл

Сыйлыктары: 2003-Областык билим берүү башкармасынын (жылы, күнү, мазмуну) Ардак Грамотасы

2005-“Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги “ – тош белги

2012- ОшМУнун Ардак Грамотасы

Тил билүү деңгээли: кыргыз тили- эркин

орус тили- эркин

англис тили- жетишээрлик эркин

Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, 5 баланын энеси