Новости Архив

Фармацевтических дисциплин с курсом базисной и клинической фармакология

Турк дуйносунун табигый илимдер жана медицина бойунча I-чи эл аралык конгрессинин катышуучулары


"Факультетте откорулуучу илимий жумалыктагы иштин журушундо кафедрадагы "Базисный фармакология" дисциплинасы боюнча студенттер илимий докладтарын окушту.


04.02.2019 306-канасында эки кафедра биригип кезексиз отуруму откорулду. Мында негизги маселе катарында кафедралардын акридитатциялык критерийлердин устундо иштоо жана анын аткарылышынын ишке ашыруу максатында талкуу болду.


"Кесиптик билим беруудо компетентуулук мамилеге ылайык окуу-методикалык документтерди иштеп чыгуу жана технологияларды пайдалануу" тренинг-семинары.


02.11.2018 күнү Ednet боюнча семинар болуп өттү.


Фармакология кафедрасынын эмгекчилдер жамааты.


1-СЕНТЯБРЬ Билим куну. Базистик жана клиникалык фармакология курсу менен фармацевтикалик дисциплиналар кафедрасында окуу жылы ийгиликтуу башталды.


ОшМУнун медицина факультетинин сурамжылоо жана добуш беруу жыйынтыгы менен эн мыкты жасалгалангандыгы учун ЖЫЛДЫН МЫКТЫ КАФЕДРАСЫ-2017 наминациясы менен сыйланды .


1 июня -День защиты детей. Интернат для глухонемых. 01.06.2018г.


Рабочая группа. Указание №201 от 16.03.2018. 02.06.2018год


Внутренняя комиссия. 24.05.2018 г.


Ярмарка вакансии для выпускников по специальности фармация 23.05.2018г.


Встреча со студентами.


Открытый урок. Кимсанбаева Б.К.


День открытых дверей.


Научная конференция на кафедре


На семинаре


Аккредитационное агентство "Эл баасы" Сертификат 16.04.2018


Гости из Ташкента.