Воспитательная работа факультета
Тарбия – бул өнүгүп келе жаткан адамга коомдун таасир бериши. Адамзат топтогон маданий баалуулуктарды максатка багытталган муундарга жеткизүү абалы, башкача айтканда конкреттүү адамдардын аң-сезиминен сырткы объективдүү маданият, субъективдүү, индивидуалдык баамдоодон орун алып, келечекте алардын ой жүгүртүүсүндө, жүрүм-турумунда, сезимдеринде чагылдыруу. Физика-техника факультетинин тарбия иштери боюнча орун басары болуп А.С. Багышов, Д.А. Мендибаевдер иштешкен. 2016-жылдын 1-сентябрдан 2017-жылдын сентябрь айына чейин Физика-техника факультетинин тарбия жана контрак иштери боюнча орун басары кызматында Энергетика кафедрасынын окутуучусу Ж.А. Жумакулов иштеген. Азыркы учурда Физика-техника факультетинин тарбия жана контрак иштери боюнча орун басары кызматында, Энергетика кафедрасынын окутуучусу Сулайман уулу Заирбек эмгектенип жатат. Байланыш телефондору: 0778 67 27 89