Конкурс "Лучший лектор-2016" и "Лучший преподаватель-2016" открытый урок
Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин кыргыз тилин жана адабиятын окутуунун методикасы кафедрасынын окутуучусу Камчыева Жылдызкан Абдыкадыровнанын Кыргыз тилинин практикуму предметинен ачык сабак