Студенческий омбудсмен
21.01.2018. Табият таануу жана география факультетине Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинен 9 профессордук – окутуучулук курамдан турган делегация келип кетти. Бул жолугушууда табият таануу жана география факультети жана Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин профессордук – окутуучуларынын ортосунда тажрыйба алмашуулар жүргүзүлдү.


21.01.2018. Табият таануу жана география факультетине Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинен 9 профессордук – окутуучулук курамдан турган делегация келип кетти. Бул жолугушууда табият таануу жана география факультети жана Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин профессордук – окутуучуларынын ортосунда тажрыйба алмашуулар жүргүзүлдү.


21.01.2018. Табият таануу жана география факультетине Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинен 9 профессордук – окутуучулук курамдан турган делегация келип кетти. Бул жолугушууда табият таануу жана география факультети жана Кыргыз Улуттук Агрардык Университетинин профессордук – окутуучуларынын ортосунда тажрыйба алмашуулар жүргүзүлдү.