Информатика

Информатика кафедрасы

Кафедранын ишмердиги - студенттер үчүн татыктуу билим берүү, аларды азыркы замандын талаптарына толук ылайык келген кесипкөй, компененттүү адис кылып даярдоого багытталган. Окутууда натыйжалуу жаӊы маалыматтык технологияларын колдонууга чоӊ басым жасалган. Студенттердин билим алуусуна, илимий изилдөө иштерине жана ойлоп-табуучулук жөндөмүн өрчүтүүгө бардык ыӊгайлуу шарттар түзүлгөн.

Кафедранын негизги максаты - “Колдонмо информатика” багыты боюнча техниктерди, бакалаврларды, магистрлерди жана “Колдонмо математика жана информатика” багытында бакалаврларды, магистрлерди даярдоо менен университеттеги бардык багыттардагы студенттерге заманбап компьютердик технологияларды кесиптик ишмердүүлүктөрүндө колдонууга үйрөтүү. Заманбап математикалык методдорду жана IT технологияларды экономикада колдонуу менен менчиктин ар кандай формасындагы ишканаларда иштей алуучу кесипкөй адистерди даярдоо.

Информатика кафедрасы төмөнкү багыттагы адистерди даярдайт:

Магистратура:
510200. Колдонмо математика жана информатика
710300. Колдонмо информатика (экономика аймагында)

Бакалавриат:
510200. Колдонмо математика жана информатика
710300. Колдонмо информатика (экономика аймагында)

Орто кесиптик билим берүүчү адистиктер (9-11-кл. базасында):
230701. Колдонмо информатика (экономика аймагында);

Кафедранын дареги:
723500. Ош ш., Ленин к., 331, ОшМУнун башкы корпусу,
Математика жана информациялык технологиялар факультети,
Информатика кафедрасы, 222-каб.
Телефон: 03222-7-29-60, 0773-12-20-65
E-mail: obodoevag@mail.com