Новости Архив

Алгебра и геометрия

Кулактандыруу!!!

Урматтуу окутуучулар жана магистранттар!

2019-жылдын 5-декабрдында саат 14:00до кафедранын профессору, физика-математика илимдеринин доктору, профессор Г. Матиева алгебра жана геометрия кафедрасынын “Чыгармачыл өнөрканасынын” мүчөлөрүнө жана “Математика” магистрдик программасынын магистранттарына “Системалык ой жүгүртүү жана Блумдун таксономиясы” аттуу cеминар-тренинг өтөт.

Баарыңыздар катышууңуздар абзел!


Жизнь украшается двумя вещами:

занятием математикой и её преподаванием

(Симеон Дени Пуассон )