Руководство факультета
Ф.А.А.: Сопуев Уланбек Адахимжанович
Ээлеген кызматы: МИТ факультетинин деканы
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Кудуев Алтынбек Жалилбекович
Ээлеген кызматы: Декандын окуу иштери боюнча орун басары
Илимий даражасы: тех.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Токторбаев Айбек Мамадалиевич
Ээлеген кызматы: Декандын орто кесиптик билим берүү боюнча орун басары
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Эркебаев Улукбек Зайирбекович
Ээлеген кызматы: Декандын контракт боюнча орун басары
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Шакиров Кылычбек Курбанбекович
Ээлеген кызматы: Декандын тарбия иштери боюнча орун басары
Илимий даражасы: ага окутуучу
   
Ф.А.А.: Беделова Нургуль Салибаевна
Ээлеген кызматы: Декандын илим изилдєє боюнча орун басары
Илимий даражасы: ф.-м.и.к., доцент
   
Ф.А.А.: Нуранов Бактыбек Шермаматович
Ээлеген кызматы: Компьютердик борбордун директору
Илимий даражасы: ага окутуучу
   
Ф.А.А.: Акматов Абдилазиз Алиевич
Ээлеген кызматы: Кесиптик кошундун төрагасы
Илимий даражасы: ага окутуучу
   
Ф.А.А.: Зулпукарова Дамира
Ээлеген кызматы: Усулдук кеңешменин төрайымы
Илимий даражасы: п.и.к., улук окутуучу
   
Ф.А.А.: Айтбай кызы Айгул
Ээлеген кызматы: Практика боюнча жооптуу
Илимий даражасы: п.и.к., улук окутуучу
   
Ф.А.А.: Шамшиева Гулмира
Ээлеген кызматы: Декандын эл аралык байланыштар боюнча орун басары
Илимий даражасы: окутуучу, магистр
   
Ф.А.А.: Маткалык кызы Кымбат
Ээлеген кызматы: Магистратура бөлүмүнүн башчысы
Илимий даражасы: окутуучу, магистр