Состав
Ош мамлекеттик университеттинин окуу-усулдук кеңешинин (ОУК) курамы:
1. Абдувалиев А.О., окуу иштери боюнча проректор, ОУКтин төрагасы.
2. Алтыбаева М. А., билим берүүнүн сапаты департаментинин директору, ОУКтин төрагасынын орун басары.
3. Кожобеков К. Г., окуу-информациялык департаментинин директору, ОУКтин төрагасынын орун басары.
4. Папиев М., ОУКтин координатору.
5. Тагаева З., Кыргыз филологиясы факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
6. Осмонкулова Д., Орус филологиясы факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
7. Рахимбаева Г., Чет тилдер факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
8. Аблабекова Ж., Педагогика жана дене тарбия факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
9. Жумашева Г., Тарых-юридика факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
10. Султанова К., Эл аралык мамилелер факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
11. Аблаева Б., ТТГ факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
12. Папиева Т., МИТ факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
13. Айдарбеков З., Физика-техника факультетинин ОУКнин төрагасы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
14. Жумаева Л., Медицина факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
15. Алимова Г., БжМ факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
16. Дүйшеев Э., Искусство факультетинин ОУКнин төрагасы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
17. Ахмедова З., Теология факультетинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
18. Кожомбердиева К., Ош медколледжинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
19. Осмонова А., Финансы-юридикалык колледждин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
20. Кошатова Г., Өзгөн медколледжинин ОУКнин төрайымы, университеттин ОУКнин мүчөсү.
21. Шадиев Н., Педагогика кафедрасынын өкүлү, университеттин ОУКнин мүчөсү.
22. Каразакова З., Мамлекеттик тил кафедрасынын өкүлү, университеттин ОУКнин мүчөсү.