Haber

28 – январда күнү саат 10:00 дө башкы имаратта І этаптагы предметтик тесттер өткөрүлөт

Урматтуу Ош мамлекеттик университетинин кадрлар резервине профессордук - окутуучулук кызмат орундарын ээлөө үчүн катышуучу талапкерлер!

І этаптагы предметтик тест 2020 − жылдын 28 – январь күнү саат 10:00 дө башкы имаратта өткөрүлөт.

Предметтик тесттен 70 − баллдан жогору балл алгандар үчүн педагогика - психология боюнча ІІ этаптагы сынак 2020 − жылдын 31 − январында саат 10:00 дө башкы имаратта өткөрүлөт.

КБнын начальниги: Г.Турдубаева 03222(7-07-38)

494 10:25 22-01-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|