Haber

Товаровед-эксперт адистигенде окуп жаткан студенттердин Ата-энелери жана Иш беруучулору менен аралыктан жолугушуу болуп отту.

ФЮКтун табият таануу жана товардык-экспертиза циклында Товаровед-эксперт адистигенде окуп жаткан студенттердин Ата-энелери жана Иш беруучулору менен 26-ноябрь куну аралыктан жолугушуу болуп отту.
226 12:06 30-11-2020

                 

Haber

|< 1 >|