Haber

Университеттик Клинка: Аралыктан окутуу

ОшМУда “Кыргызстанда PhD докторантураны жана илимий потенциалды өркүндөтүү/DERECKA” долбоорунун алкагында уюштурулган. Англис тилин терең үйрөнүү курсу учурда өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу аралыктан окутууга өттү.
639 18:49 30-04-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 >|