Haber

«Жарыктын сынуу жакону. Толук чагылуу» деген темада ачык сабак өттү

2021-жылдын 19-мартында “Физика, математика жана информатика” ПЦКсынын окутуучусу Абдимуталипова Зейнура ПДс9-5-20 тайпасына «Жарыктын сынуу жакону. Толук чагылуу» деген темада ачык сабак өттү. Ачык сабакка, ФМИ кафедрасынын усулдук кеңештин жетекчиси У.Кожобекова, О.Юсупова, К.Көкчаев, А.Мырзабекова, Пазилидин кызы У катышты. Ачык сабакта студенттер тема боюнча кызыктуу маселелерди чыгарып жана Google document тин жардамында электрондук жадыбалга сабактын этаптары боюнча өздөрүн баалашты. Жыйынтыктоо үчүн электрондук тесттерди чыгарышып бааларын дароо баалоо баракчасына түшүрүштү.
77 11:15 13-04-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|