Haber

Куратордук саат

2021-ж.16.01-күнү ФМИ циклынын окутуучусу М. Бекиева УКК-2-20 тайпасына “Терроризм жана экстремизм” деген темада куратордук саат өттү.Анда терроризм, экстремизм жөнүндө, алар чоң коркунучтуу күч экендиги жөнүндө, коомго зыян алып келери жөнүндө маалымат берилди. Жана да студенттерге алдына так максат коюу сунушталды. Себеби, максаты бар адам эч качан жаман жолго, жаман уюмдарга алданып кетпейт.

152 10:21 16-02-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|