Haber

Билимдүүгө дүйнө жарык.

12 декабрь заманыбыздын залкар жазуучусу Ч.Т. Айтматовдун 91 жылдыгына карата уюштурулган “Брейн-ринг” ФТФда жогорку деңгээлде өткөрүлдү.Жазуучу жеке чыгармачылык өнөрканасын ачык мүнөздөй турган өзүнө гана таандык турмуштук, коомдук-социалдык көз карашы, философиялык ой толгоолору, жыйынтык-корутундулары бар. Ошондуктан анын ойлору турмуш тиричилик жагдайдын тегерегинде гана болбостон, коом заман зары, анын келечеги, өлкөнү башкаруу иштерине, адеп-ахлактык, руханий дүйнөсүнө кире турган өзгөрүүлөрү-социалдык курч маселелер болуп саналат.
676 10:27 11-12-2019

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|