Haber

МИТ факультетинде- китеп жар

АССТ кафедрасынын башчысы доцент У.Д. Молдояров "Аралыктан билим берүүнү уюштурууда Moodle платформасын пайдалануу"-деген темада семинар өттү. Семинарга Медицина, Эл аралык медицина жана Дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультеттеринин ОПКсы катышты.

73 14:41 21-04-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|