Haber

МИТ факультетинде иш берүчүлөр менен жолугушу

Урматтуу________________________________________________

Сизди ОшМУнун Математика жана информациялык технологиялар факультети тарабынан уюштурулуп жаткан «Санариптик технологиялар аркылуу өндүрүштүк практикаларды уюштурууда ЖОЖ+ӨНДҮРҮШ+СТУДЕНТ» деген аталышындагы семинарга чакырабыз.

Модератор – п.и.к., доцент А.Айтбай кызы ОшМУнун МИТ факультетинин практика боюнча жооптуусу, доцент.

2021-жылдын 22-апрелинде, саат

14-00дө Кыргыз-Европа факультетинин жыйындар залында өткөрүлөт.

ПЛАН - ПРОГРАММА

1. Каттоо – 13:30-14:00;

2. У.А.Сопуев – ОшМУнун МИТ факультетинин деканы, доцент;

3. З.С.Бөжөнөв – п.и.к., доцент, ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору;

4. Т.Т.Жумабаева – б.и.д., профессор, ОшМУнун сырттан жана дистанттык окутуу боюнча проректору;

5. Т.К. Матикеев Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн жетекчиси;

6. Н.К.Аркабаев - ИСП кафедрасынын башчысы, доцент (презентация);

7. У.Д.Молдояров – АСЦТ кафедрасынын башчысы, доцент (презентация);

8. Г.С. Ободоева - КИИК кафедрасынын башчысы, доцент (презентация);

9. Стейкхолдерлерге сөз берүү, талкуу.

11. Жыйынтык.

Урматтуу________________________________________________

Сизди ОшМУнун Математика жана информациялык технологиялар факультети тарабынан уюштурулуп жаткан «Санариптик технологиялар аркылуу өндүрүштүк практикаларды уюштурууда ЖОЖ+ӨНДҮРҮШ+СТУДЕНТ» деген аталышындагы семинарга чакырабыз.

Модератор – п.и.к., доцент А.Айтбай кызы ОшМУнун МИТ факультетинин практика боюнча жооптуусу, доцент.

2021-жылдын 22-апрелинде, саат

14-00дө Кыргыз-Европа факультетинин жыйындар залында өткөрүлөт.

ПЛАН - ПРОГРАММА

1. Каттоо – 13:30-14:00;

2. У.А.Сопуев – ОшМУнун МИТ факультетинин деканы, доцент;

3. З.С.Бөжөнөв – п.и.к., доцент, ОшМУнун окуу иштери боюнча проректору;

4. Т.Т.Жумабаева – б.и.д., профессор, ОшМУнун сырттан жана дистанттык окутуу боюнча проректору;

5. Т.К. Матикеев Өндүрүштүк практика бөлүмүнүн жетекчиси;

6. Н.К.Аркабаев - ИСП кафедрасынын башчысы, доцент (презентация);

7. У.Д.Молдояров – АСЦТ кафедрасынын башчысы, доцент (презентация);

8. Г.С. Ободоева - КИИК кафедрасынын башчысы, доцент (презентация);

9. Стейкхолдерлерге сөз берүү, талкуу.

11. Жыйынтык.


107 08:48 21-04-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|