Haber

19-январь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде семинар болуп өттү.

19-январь, 2021-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин жалпы профессордук-окутуучулук курамы үчүн Ош билим берүү институтунун Информатика кабинетинин башчысы, "ММК Колдоо Борбору" Фондунун "МедиаСабак" долбоорунун Түштүк регион боюнча координатору - Досмуратов Тынчтыкбек Бекташович "Санариптик билим берүүдөгү артыкчылыктуу платформалар (Google кызматтарынын мисалында)" деген темада офлайн формада акысыз семинар өттү.
334 18:10 19-01-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|