Haber

29-сентябрь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде Окумуштуулар Кеңешинин жыйыны болуп өттү.

29-сентябрь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде Окумуштуулар Кеңешинин жыйыны болуп өттү. Анда төмөнкү маселелер каралды: 1. Факультеттин 2020-2021-окуу жылына карата Окумуштуулар кеңешинин жылдык иш планын жана календардык планын талкуулоо жана бекитүү. Декандын м.а. Арстанов С.А. 2. Факультеттин жана анын түзүмдөрүнүн иш пландарын талкуулоо жана бекитүү. Кафедралардын иш пландарын бекитүү. Факультеттин түзүмдөрүнүн жетекчилери, кафедра башчылары. 3. Ар түрдүү маселелер (конкурстук шайлоолор)
675 18:30 30-09-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|