Haber

25-июнь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин төрт программасы көз карандысыз аккредитациядан ийгиликтүү өттү.

25-июнь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин төрт программасы: 550400 "Социалдык-экономикалык билим берүү" (бакалавриат), 550400 "Социалдык-экономикалык билим берүү" (магистратура), 530900 "Чыгыш таануу, африка таануу" (бакалавриат), 032002 "Башкарууну документациялык камсыздоо жана архив жүргүзүү" (орто кесиптик билим берүү) багыттары билим берүү чөйрөсүндөгү сапаттын кепилдиги боюнча агенствосу "ЕdNet" коомдук фонду тарабынан жүргүзүлгөн көз карандысыз аккредитациядан ийгиликтүү өттү жана Сертификаттар ыйгарылды.
1066 15:38 25-06-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|