Haber

22-май, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин магистратура бөлүмүндө практикаларды жыйынтыктоочу конференция болуп өттү.

22-май, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинин магистратура бөлүмүндө илимий-педагогикалык жана илимий-изилдөөчүлүк практиканы жыйынтыктоочу конференция болуп өттү. Идентификатор: 3496470277, пароль: 484716
814 15:55 22-05-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|