Haber

Бизнес жана менеджмент факультетинде окумуштуулар кенеши болуп отту

2020-жылдын 11-июнь күну "Бизнес жана менеджмент" факультетинде кезектеги окумуштуулар кеңеши болуп өттү. Каралган маселелер: 1) Бизнес жана менеджмент факультетиндеги багыттардын бүтүрүүчү курстарынын МАКга даярдыгы. Докладчик: декандын окуу иштери боюнча орун басарлары (Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрү), кафедра башчылары, магистратура бөлүмүнүн башчылары, декандын контракт боюнча орун басары. 2) Факультеттин бүтүрүүчулөр ассоциациасынын ишмердүүлүгүнүн абалы. Докладчик факультеттин бүтүрүүчулөр ассоциациасынын төрагасы Ташиев Н. 3) Ар түрдүү маселелер.
624 13:50 12-06-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|