Haber

СГД кафедрасы, январь, 2021: Кафедранын кезектеги жыйыны

2021-жылдын 29-январь күнү кафедранын кезектеги жыйыны (офлайн) өткөрүлдү. Күн тартибиндеги каралуучу маселелер: 1. Кафедрада дисциплиналар боюнча олимпиада өткөрүүнүн абалы, жыйынтыктары. Жооптуу: илимий иштердин башчысы А. Кенжебайова 2. Кафедрадагы жаш окутуучулар менен жүргүзүлгөн иштердин абалы: окуу-усулдук кеңештин башчысы А. Маматова, Б. Дуйшоева 3. Усулдук жана илимий семинарларды уюштурулушу. Жооптуу: илимий иштердин башчысы А. Кенжебайова 4. План-иштелмелерди талкуулоо. Жооптуу: окуу- усулдук кеңештин башчысы А. Маматова 5. Ар түрдүү маселелер
263 15:29 29-01-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|