Haber

СГД кафедрасы, январь, 2021: Латын тилинде ыр жана учкул сөздөрдү жаттоо учуру

Латын тили дисциплинасынын улук окутуучусу Р.Б.Дыйканбаева окуткан студенттер сабака болгон кызыгуулары жогору экендиктерин көрсөтүштү. Окуу семестринин акыркы жумасында англис жана орус группалары учун латын тили дисциплинасы боюнча студенттердин өз алдынча иштерин жыйынтыктоо жүргүзүлдү. Студенттерге латын тилинде гимн жана макал ылакап, учкул сөздөрдү жатка айтуу тапшырмасы берилген. Көпчүлүк студенттер өтө чеберчилик менен аткарышты.
283 16:06 27-01-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|