Haber

Кафедра СГД, ноябрь, 2020: Кафедранын кезектеги онлайн жыйыны болуп өттү

26-ноябрь күнү кафедранын жыйыны Zoom программасы аркылуу болуп өттү. Күн тартибинде каралган маселелер: 1.Кафедранын илимий изилдөө иштеринин абалы, аспирант жана изденүүчүлөрдүн илимий иштеринин жүрүшүн багыттоо, көзөмөлдөө, эсеп-кысабын угуп туруу жана талкулоо. 2.Кафедрадагы дисциплиналардын окуу-усулдук материалдар менен жабдылышы, 1-курста окуу-усулдук иштердин жүрүшүн талкуулоо. 3.Студенттерге жүргүзүлөн диагностикалык тесттин жыйынтыгы(1-курстар үчүн). 4.План-иштелмелерди талкуулоо. 5.Ар түрдүү маселелер каралды.
667 10:40 27-11-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|