Haber

СГД кафедрасы, ноябрь, 2019: СГД кафедрасынын кыргыз тили секциясынын жыйналышы болуп өттү

2020-жылдын 16-ноябрынды СГД кафедрасынын кыргыз тили секциясынын жыйналышы болуп өттү. Жыйналышта орус группаларында кыргыз тили дисциплинасынын окутулушунун абалы, уюштурулушу, практикалык сабактардын усулдук жана материалдык жактан камсыздалышы жөнүндөгү маселелер талкууланды. Окутуучулар аралык текшерүүлөрдүн жана экзамендик тесттердин тапшырмаларын түзүү боюнча ой-пикирлерин ортого салышты.
500 11:40 18-11-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|