Haber

СГД кафедрасы, октябрь 2020: 2020-жыдын 22-октябрында СГД кафедрасында куратордук саат отулду

2020-жылдын 22-октябрында Ош мамлекеттик университетиндеги Эл аралык медицина факультетинин социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасына бөлүнгөн өзбекстандык биринчи курстун студенттерине куратордук саат өтүлдү. Студенттер Ош мамлекеттик университеттинин тарыхы, эмблемасы, миссиясы, структурасы жана эл аралык медицина факультетиндеги, социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасынын ишмердүүлүктөрү боюнча маалыматка ээ болушту. Ошондой эле студенттин сабакта өзүн алып жүрүү эрежелери менен толук тааныштырылды. Куратордук саатта студенттер өздөрү кызыккан бир нече суроолорго толук жооп алышып, сабакка активдүү катышышты.
565 23:22 22-10-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|