Haber

СГД кафедрасы, июнь 2020: СГД кафедрасынын окутуучулары Онлайн университетинин илимий изилдөөлөр лабораториясынын вебинарына катышышты.

СГД кафедрасынын кыргыз тили жана адабияты дисциплинасынын улук окутуучусу А.Б.Маматова жана окутуучу А.Б.Кенжебайовалар Онлайн университетинин илимий изилдөөлөр лабораториясынын вебинарына катышышты. "Академиялык жазуу кыргыз тили жана адабияты сабактарында", "Изилдөө этикасы" деген темаларда өткөрүлгөн вебинарларда изилдөөчүнүн милдеттери, илим алдында жана маалыматчылар алдындагы жоопкерчилиги, изилдөө этикасынын эрежелери, аларды сактоо, Кыргызстанда жайылтуу маселелери талкууланды.
938 13:27 18-06-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|