Haber

Кезектеги дагы бир кызыктуу ачык сабак

Бекитилген ачык сабактардын графиги боюнча «Клиникалык дисциплиналар 1» кафедрасынын окутуучусу Мамырова Каныкей Каныбековна 2020-жылдын 3-ноябрында ачык сабак отту. Ачык сабактын темасы: Diseases of the endocrine system and metabolic disorders in the practice of a family doctor: Diabetes Mellitus. Сабакты 6-курстун студенттери менен чогуу отуп берди.Ошондой эле кафедранын окутуучулары: Темиров Ч.Т., Эсеналиева Ж.А., Карабекова Н.М.. Жениш кызы Асел катышышты.Ачык сабак учурунда темага байланыштуу слайддарды деманстрациялоо, кичи тайпачаларда талкуулоо, кырдаалдык маселелерди талкуулоо методдору колдонулуп, студенттердин кызыгуусун арттырды. Глюкометрдин жардамы менен капиллярдык кандагы канттын денгээлин аныктоо боюнча кыскача видео корсотулду.
387 23:10 12-12-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|