Haber

Ачык сабак

 Кафедранын ассистент окутуучулары Карабекова Н., Мусаева Б., Таалайбек к. Г. окутуучу кызматына отуш учун арыздарын жазышып,16.10.2020-жылы ачык сабак отушту. Алардын сабактарына КД1 кафедранын башчысы к.м.н,доцент Маматова С.М, мугалимдери Эсеналиева Ж., Мамырова К., жана факультетин УМСи Сакибаев К. Ш., Кенешбаев Б., СГД кафедрасынын окутуучусу Маматова А. катышып баа беришти
350 21:11 11-12-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|