Haber

ИНлР-15-20 тайпасынын студенттеринин ата энелери менен куратордук жыйналыш откорулду

2021- жылдын 29- январында ИНлР-15-20 тайпасынын студенттери менен куратордук жыйналыш откорулду. Жыйналышта 1- модулдун жыйынтыктары, студенттердин катышуусу, предметтик жетишуусу жана оффлайн окуунун эрежелери, журум- турум маданияты жөнундо соз болду.Ошону менен бирге COVID-19 вирусунан сактану, алдын алуу жолдору айтылды. Ал эми ата- энелер менен Zoom тиркемеси аркылуу байланышып, жогорудагы айтылгант маселелеер боюнча маалымат берилди.
145 10:27 02-02-2021

                 

Haber

|< 1 2 3 4 >|