Haber

СГД кафедрасы, октябрь, 2020: СГД кафедрасынын кезектеги жыйны Zoom аркылуу болуп өттү.

2020-жылдын 27-октябрь күнү саат 16:00 дө кафедранын кезектеги жыйыны онлайн (Zoom программасы аркылуу) болуп өттү. Жыйында дисциплиналар боюнча электрондук ОУК түзүүнүн абалы, жумушчу программа, силлабус, окутуучулардын жекече иш-пландары , дисциплиналар боюнча лекциялык, практикалык семинардык сабактардын план –иштелмелери , ачык көрсөтмөлүү сабактарды уюштуруунун графигин түзүү жана бекитүү, күндөлүк жана жыйынтык текшерүүлөр үчүн окутуунун натыйжаларына туура келген баалоо каражаттардын топтомун түзүү жана студенттерге диагностикалык тест жүргүзүү талкууланды.
487 11:42 11-11-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|