Haber

СГД кафедрасы, апрель 2020: СГД кафедрасы"Илимий изидөө усулдары" аттуу вебинарына катышты.

2020-жылдын 25-апрелинде Илим жана аспирантура бөлүмү тарабынан Ош МУнун окутуучуларына “Илимий изилдөө усулдары” аттуу вебинар уюштурулду. Вебинарды Назарбаев университетинин профессору Д.Шаматов жетектеди. Конференцияга СГД кафедрасынын окуутучулары катышышты. Профессор окутуучуларга Web of science, Scopus ка катталган илимий журналдардын жана учурдагы илимий ишке коюлган талаптар боюнча баалуу маалыматтар менен бөлүштү. Илимий вебинар жогорку деңгээлде болуп өттү.
961 20:55 25-04-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|