Haber

СГД кафедрасы, апрель 2020: Аралыктан сабактардын өтүлүшү.

СГД кафедрасында аралыктан окуу прцесси ийгиликтүү жүрүүдо. Кафедранын окутуучулары жана студенттери онлайн ресурстарын эффективдүү пайдаланышып, AVN системасында,Kelbil, Zoom, Whats App, Google classroom аркылуу байланышып видео сабактар үзгүлтүксүз өтүлүп жатат.
953 20:50 25-04-2020

                 

Haber

|< 1 2 3 4 5 >|