News

ОшМУнун кадрлар резервинин 2-этаптагы сынагынын жыйынтыгы

ОшМУнун профессордук-окутуучулук кызмат орундарын ээлөө боюнча 2-этаптагы педагогика жана психология предметтери боюнча сынак тапшыруучулардын жалпы саны 189 катышуучуну түздү. Жыйынтыгында сынактан 70 баллдан жогору алгандардын саны - 154 болсо, сынакка келбегендердин саны 3 нү түздү. Толук маалымат төмөндө берилет.

БЕКИТЕМИН

Ош МУнун ректору

проф. К.Г.Кожобеков

2021-ж. «____» ____

2021-жылдын 29-январь күнү ОшМУнун 2021-2022-окуу жылына карата ички кадрлар резервине жарыяланган конкурс боюнча профессордук-окутуучулук кызмат орундарын ээлөө боюнча II этаптагы педагогика жана психология предметтери боюнча сынактын жыйынтыгы

Фамилиясы, аты- жөнү

Кафедрасы

Баллы

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети

1

Кожобаева Сиренгүл Сатывалдыевна

№1 Факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курсу

90

2

Сеитбекова Нургүль

№2 Факультеттер аралык кыргыз тили жана адабиятынын практикалык курс

92

Орус филологиясы факультети

3

Байыш кызы Мээрим

Чет тилдер жана маданият аралык коммуникациялар

90

4

Алдракманова Мээрзат Арстанбекова

Чет тилдер жана маданият аралык коммуникациялар

73

5

Каримова Нурзада

Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты

79

6

Асанбаева Бермет Акушовна

Орус тилинин практикалык курсу жана кеп маданияты

77

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

7

Илимбек кызы Мээрим

Англис тилин окутуунун методикасы

80

8

Капарова Самара Муратбековна

Англис тилинин практикалык курсу

93

9

Бапы кызы Карачач

Англис тилинин практикалык курсу

81

10

Ажимаматова Катыча Эрмаматовна

Англис тилинин практикалык курсу

85

11

Маникова Роза Ахматжановна

Анлис тилинин практикалык курсу

84

12

Суркеева Айнура Бегмаматовна

Англис тилинин практикалык курсу

79

13

Смадиярова Бегимай

Америка жана котормо таануу

91

14

Кудайбердиева Гульнур Ганыевна

Англис тилин окутуунун методикасы

83

15

Абдирашит кызы Айзада

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы

70

16

Тайирбек кызы Нуржан

Англис тилинин фонетикасы жана грамматикасы

86

17

Тажибаева Гульсина Тохтоматовна

Америка жана котормо таануу

75

18

Бактыбек кызы Нураида

Роман-герман филологиясы

86

19

Эсенкелдиева Зулайка Кудайбердиевна

Америка жана котормо таануу

87

20

Жээнбекова Жыпара Данияровна

Америка жана котормо таануу

86

21

Касымалиева Максат Шамарбековна

Америка жана котормо таануу

95

Кыргыз-Европа факультети

22

Өзгөнова Айнура Турусбековна

Эл аралык укук, бизнес жана туризм

75

Эл аралык мамилелер факультети

23

Юсупов Замир Байышович

Эл аралык мамилелер

81

Бизнес жана менеджмент факультети

24

Абдыгаппарова Перизат

Бизнес информатика жана экономикадагы математика

75

25

Ибрагимова Айжамал Ибрагимовна

Финансы жана банк иши

92

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

26

Шерали кызы Нурзаада

Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин адабиятынын теориясы жана методикасы

93

27

Асанова Мээргул Сагынбаевна

Башталгыч мектепке чейинки педагогика жана психология

85

28

Дүйшөнкул уулу Азизбек

Факультеттер аралык №1 дене-тарбия

85

29

Мендыбаева Акылай Джигиталиевна

Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин адабиятынын теориясы жана методикасы

97

30

Абдыбасы кызы Адина

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

78

31

Бегматов Темурлан Урматбекович

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

81

32

Өмүрали уулу Асилбек

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

73

33

Ботобекова Айнура

Факультеттер аралык № 1 дене-тарбия

76

34

Эркабоев Окилбек Абдумалик угли

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

79

35

Адишов Мыктыбек

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

81

36

Алимбекова Алтынай

Дене-тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы

78

37

Мамат кызы Гүлзат

Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы

80

38

Данияр уулу Нурсултан

Жалпы психология

75

39

Жакыпова Наар Суйунбековна

Жалпы психология

72

40

Кожомкулова Нилуфар Таабалдыевна

Жалпы психология

81

Искусство факультети

41

Орозбаев Кубанычбек Токобаевичя

Музыкалык тарбиялоонун усулу теориясы жана хорду дирижерлөө

98

42

Ракманберди уулу Исламбек

Музыкалык тарбиялоонун усулу теориясы жана хорду дирижерлөө

81

Чыгыш таануу жана тарых факультети

43

Акбарали кызы Токтобү

Кыргызстан тарыхы жана археология, этнология

96

44

Таштемирова Назира Жолдошбаевна

Кыргызстан тарыхы жана археология , этнология

80

Юридика факультети

45

Тургуналы уулу Бекболот

Кылмыш жаза укугу жана процесси

87

46

Орозали кызы Нуриза

Жарандык укук жана процесси

95

47

Мениш кызы Нуразем

Жарандык укук жана процесси

72

48

Аттокурова Айжаркын Көчөрбаевна

Мамлекет, укук тарыхы жана теориясы

77

Математика жана информациялык технологиялар факультети

49

Сүйүнбек уулу Акжол

Автоматташтырылган системалар жана санариптик технологиялар

84

50

Касымова Батма

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

85

51

Арапова Токтобүбү Машраповна

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

76

52

Бектемир уулу Дүйшөнбек

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

81

53

Равшан уулу Сыймык

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

96

54

Капарова Айпери Алымкуловна

Информациялык системалар жана программалоо

98

55

Темирова Шахризада Шайдулаевна

Математиканы, информатиканы окууту технологиялары жана билим берүүдөгү менеджмент

93

56

Камбар кызы Жамал

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

85

57

Дөөлатбекова Назира Дөөлатбековна

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

98

58

Сактанова Элиза Адылбековна

Колдонмо математика, информатика жана графикалык дизайн

93

59

Эркинбай кызы Мээримгул

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

78

60

Кирамидин кызы Акмөөр

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

78

61

Калыкбердиева Жыргал Абдувариевна

Колдонмо информатика жана информациялык коопсуздук

90

Физика-техника факультети

62

Молдоярова Жаннат Бекташевна

Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу

95

63

Арстанбек кызы Айзада

Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу

92

64

Жеңишбек уулу Эрлан

Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу

96

65

Аманбай кызы Айсулуу

Жалпы физика жана физиканы окутуунун усулу

92

Табият таануу жана география факультети

66

Батаева Асел Бердигуловна

Зоология жана жалпы экология

91

67

Ташбалтаева Шааркан Абдималиковна

Зоология жана жалпы экология

94

68

Исмаилова Бүкатча Акматовна

Химия жана химиялык технологиялар

79

69

Суванова Асель Маматкуловна

Физикалык география колдонмо геодезия жана азыркы табият таануунун концепциялары

92

70

Мухтарали кызы Бегимай

Физикалык география колдонмо геодезия жана азыркы табият таануунун концепциялары

92

71

Жунусалиева Элиза Жунусалиевна

Зоология жана жалпы экология

89

72

Кадыров Бакытбек Жолонович

Айыл чарба

86

73

Маматкалыков Пиримкул Маматкалыкович

Айыл чарба

90

74

Курманкулова Махабат Арстанбекова

Айыл чарба

78

75

Маткеримова Фатима Калдарбековна

Зоология жана жалпы экология

90

Медицина факультети

76

Тайгараев Аблат Асилович

Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу

92

77

Каримова Кулпунай Каныбековна

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

80

78

Муртазаева Кулпунай

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

78

79

Жусупбаев Нурбек Амангельдиевич

Экстремалдык медицина жана өмүр коопсуздугу

99

80

Мамыров Нурсултан Азамбекович

Гистология, патанатомия жана сот медицинасы

76

81

Орманалиев Чолпонбек Ормоналиевич

Ортопедиялык жана терапевтикалык стоматология

93

82

Талапбаев Иброхим Тешебаевич

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

87

83

Суюнбаев Айбек Худайбердиевич

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

76

84

Жороева Аймээрим Кылычбековна

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

86

85

Абдумомун уулу Адилет

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

93

86

Усен кызы Айгүл

Хирургиялык стоматология жана курактык стоматология курсу

87

87

Алымкулова Элнура Алымкуловна

Гисталогия патанатомия жана сот медицинасы

99

88

Асилбек кызы Айжаркын

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиялары

89

89

Айтиева Маржан Аскарбековна

Фармацевтикалык химия жана дары каражаттарынын технологиялары

87

90

Топчубай кызы Алтынай

Адамдын нормалдуу жана топографиялык анатомиясы конституционалдык типология курсу менен

74

Эл аралык медицина факультети

91

Жумабаева Нургүл Парпиевна

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар

78

92

Жусуева Бурулкан Турабаевна

Табигый илимдер жана математика

87

93

Калысбек кызы Самара

Коомдук саламаттык жана саламаттыкты сактоо

73

94

Нурбаева Айдана Абдиашимовна

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар

98

95

Каримова Айзирек Болотбековна

Анатомия,гистология жана нормалдуу физиология

92

96

Такыбаева Касиет Советбековна

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар

89

97

Апсаматов Ризамат

Хирургиялык диципиналар травматология курсу менен

82

Теология факультети

98

Тажибаев Санжарбек Лочинбекович

Дин таануу жана гуманитардык предметтер

91

99

Абдуганиев Асылбек Алимжанович

Дин таануу жана гуманитардык предметтер

91

ОшМУнун Кыргыз-Россия факультети

100

Акрамжанова Мадина Акрамжановна

Филология, регионоведение, математика и компьютерные науки

89

Ош медициналык колледжи

101

Жалалова Кайыргүл Кыдыровна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

92

102

Саипова Рахат Сагынбековна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

90

103

Ганыжан кызы Зубайда

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

78

104

Сайпидинова Ырысбүбү Абдикайымовна

Мамлекеттик тил дисциплиналар предметтик циклдык комиссиясы

96

105

Ажиматова Нурзат Амданалиевна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

99

106

Жапар кызы Бактыгүл

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

97

107

Арыкбаева Назгүл Акжоловна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

85

108

Абдилакимова Гулкайыр Маматаминовна

Табият таануу жана так илимдер предметтик циклдык комиссиясы

95

109

Маматова Нургул Анарбаевна

Фармцевтикалык дисциплиналар предметтик циклдык комиссиясы

89

110

Акерова Атыркүл Наматовна

Фармацевтикалык дисциплиналар

97

Финансы-юридикалык колледжи

111

Бакыт кызы Садагул

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

77

112

Тоокеева Дилфуза

Тоокеевна

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

95

113

Турганбаева Мээрим Нурмаматовна

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

86

114

Кылычбек кызы Мадина

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

85

115

Пазилидин кызы Уулжан

Физика, математика жана информатика предметтик циклдык комиссиясы

84

116

Какеева Мырзайым Өзгөнбаевна

Финансы жана банк иши предметтик циклдык комиссиясы

82

117

Анарбай кызы Айпери

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

77

118

Ташалиева Жанара Мурзакуловна

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

76

119

Шерикова Айпери

Бухгалтердик эсеп жана салык предметтик циклдык комиссиясы

94

Индустриалдык –педагогикалык колледжи

120

Азим кызы Нүргүл

Табигый дисциплиналар циклы

79

121

Термечикова Ыкыбалкан Айтбаевна

Табигый дисциплиналар циклы

93

122

Кожоева Каныкей Маматовна

Педагогика жана психология дисциплиналар циклы

87

123

Алмазбекова Мираида

Алмазбековна

Педагогика жана психология дисциплиналар циклы

76

124

Ажиматова Нурзат Амдалиевна

Табигый дисциплиналар циклы

98

125

Жумабек кызы Гулбурак

Информациялык коммуникациялык дисциплиналар циклы

82

126

Муратбек кызы Гүлдана

Техникалык дисциплиналар циклы

96

127

Маматова Апал Акбаровна

Математикалык дисциплиналар циклы

90

128

Кочкорова Айнура

Математикалык дисциплиналар циклы

84

129

Абдумаликова Нуркыз Сапарбаевна

Техникалык дисциплиналар циклы

74

130

Арынов Даниярбек Эргешович

Информациялык-коммуникациялык дисциплиналар циклы

96

131

Аракеева Анара Мамадалиевна

Математика-лык дисциплиналар циклы

87

132

Рахманберди кызы Мырзагүл

Информациялык коммуникациялык дисциплиналар

82

133

Маматжан уулу Абдиламит

Тилдер дисциплина-лары циклы

79

134

Мадалиева Гүлзат Исламидиновна

Тилдер дисциплиналары циклы

78

135

Идинова Жаркынай Жанибековна

Математика-лык дисциплиналар циклы

86

136

Нурлан кызы Асел

Тилдер дисциплиналары циклы

83

ОшМУнун эл аралык билим берүү программалар колледжи (КМОП)

137

Адиева Нурзат Качыбековна

Котормо иши предметтик циклдык комиссиясы

71

138

Мирзакматова Орозбүбү

Чет тилди окутуу методикасы предметтик циклдык комиссиясы

76

139

Турдугулова Гүлзар Торобековна

Чет тилдер предметтик циклдык комиссиясы

90

140

Акимжанова Назира Турдубековна

Чет тилдер предметтик циклдык комиссиясы

88

141

Муратбекова Айчүрок Шериаиатовна

Чет тилдер предметтик циклдык комиссиясы

88

142

Медетбек кызы Сезимгүл

Котормо иши предметтик циклдык комиссиясы

71

143

Имадинова Дилноза Закировна

Котормо иши чыгыш тилдери предметтик циклдык комиссиясы

94

144

Адимова Миргүл Акматовна

Чет тилдер предметтик-циклдык комиссиясы

92

145

Адылбекова Айтурган Адылбековна

Чет тилдер предметтик-циклдык комиссиясы

91

146

Кадырбек кызы Мадина

Чет тилди окутуу методикасы предметтик циклдык комиссиясы

92

ОшМУнун STEM инновоциялык колледжи

147

Ильичбек кызы Айкөкүл

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

96

148

Жээнбаева Гүлбарчын Араповна

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

77

149

Шарапов Исламбек Шерикбаевич

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

88

150

Шералы уулу Нурбек

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

87

151

Аматкулова Сыргайым Туратбековна

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

99

152

Ибрагимова Рахима Салайдиновна

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

93

153

Низамиева Замира Анваровна

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

81

154

Имоналиева Аида

Профессионалдык дисциплиналар бөлүмү

86

КБнүн башчысы: Г.Турдубаева

557 21:45 31-01-2021

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|