News

Кадрлар резервине профессордук – окутуучулук кызмат орундарын ээлөө үчүн катышуучу талапкерлердин эсине

Ош мамлекеттик университетинин кадрлар резервине профессордук – окутуучулук кызмат орундарын ээлөө үчүн катышуучу талапкерлердин 2-этаптагы педагогика жана психология предметтери боюнча сынактын

БЕКИТЕМИН

Ош МУнун ректору

____________К.Г.Кожобеков

2021-ж. «____» ____

Ош мамлекеттик университетинин кадрлар резервине профессордук – окутуучулук кызмат орундарын ээлөө үчүн катышуучу талапкерлердин 2-этаптагы педагогика жана психология предметтери боюнча сынактын

ЖАДЫБАЛЫ

Структуранынаталышы

Өтүлүүчү жайы

Убактысы

2021-жылдын 29-январь күнү, башкы имарат.

1.

Кыргыз филологиясы жана журналистика факультети

Тесттик борбор

9:00

2.

Орус филологиясы факультети

Тесттик борбор

9:00

3.

Кыргыз-Европа факультети

Тесттик борбор

9:00

4.

Бизнес жана менеджмент факультети

Тесттик борбор

9:00

5.

Табият таануу жана география факультети

Тесттик борбор

9:00

6.

Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети

Тесттик борбор

10:00

7.

Юридика факультети

Тесттик борбор

10:00

8.

Эл аралык мамилелер факультети

Тесттик борбор

10:00

9.

Медицина факультети

Тесттик борбор

11:00

10

Чыгыш таануу жана тарых факультети

Тесттик борбор

11:00

2021-жылдын 29- январь күнү, башкы имарат.

11

Физика-Техника факультети

Тесттик борбор

13:00

12

Эл аралык медицина факультети

Тесттик борбор

13:00

13

Математика жана информатикалык технологиялар факультети

Тесттик борбор

13:00

14

Педагогика, психология жана дене тарбия факультети

Тесттик борбор

14:00

15

ОшМУнун STEMинновациялык колледжи

Тесттик борбор

14:00

16

Ош медициналык колледжи

Тесттик борбор

15:00

17

ОшМУнун эл аралык билим берүү программалар колледжи (КМОП)

Тесттик борбор

15:00

18

Теология факультети

Тесттик борбор

16:00

19

Искусство факультети

Тесттик борбор

16:00

20

Индустриалдык-педагогикалык колледжи

Тесттик борбор

16:00

21

Финансы-юридикалык колледжи

Тесттик борбор

17:00

22

ОшМУнун Кыргыз Россия факультети

Тесттик борбор

17:00

КБнүн башчысы: Г.Турдубаева

578 10:23 28-01-2021

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|