News

12-декабрь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде КРнын К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык Академиясынын профессору Саламат Аламанов онлайн конок-лекция окуду.

12-декабрь, 2020-жыл. Чыгыш таануу жана тарых факультетинде КРнын К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык Академиясынын профессору Саламат Аламанов онлайн конок-лекция окуду. ОшМУнун Чыгыш таануу жана тарых факультетинин Чыгыш таануу кафедрасынын демилгеси жана уюштуруусу менен "Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынын калыптанышы: проблемалар жана чечуунун жолдору" - деген темада М.В. Ломоносов атындагы ММУ(МГУ) нун бутуруучусу, КРнын К.Дикамбаев атындагы Дипломатиялык Академиясынын профессору, КРнын мурдагы элчиси, география илимдеринин кандидаты, 130 дан ашуун илимий, окуу, окуу-усулдук эмгектердин автору АЛАМАНОВ САЛАМАТ КУЛЕМБЕКОВИЧ ZOOM платформасы аркылуу ОшМУнун, БатМУнун жана ЖАГУнун студенттерине, магистранттарына, аспиранттарына, изденуучулоруно, профессордук-окутуучулук курамына онлайн конок-лекция окуду. Конок лектордун негизги эмгектери: 1. "Геополитика и водные отношения", 2. "Пограничные и водные проблемы Центральной Азии", 3. "Краткая история и опыт решения пограничных проблем Кыргызстана", 4. "Внешняя политика стран СНГ" ж.б. Кызыккандар учун эшик ачык!12-декабрда саат 15:00 до. Уюштуруучулар: ОшМУнун Чыгыш таануу жана тарых факультетинин Чыгыш таануу кафедрасы.
487 22:08 12-12-2020

                 

News

|< 1 2 3 4 5 >|